Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi.

Manner-Suomessa toimii 54 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna.

Ihmisten kokoisille ideoille

Leader-ryhmät koostuvat yhdistysten, yritysten ja viranomaisten edustajista sekä alueen asukkaista. Toiminta on EU-osarahoitteista, ja paikalliset asukkaat pääsevät itse kanavoimaan rahoitusta heidän kannaltaan tärkeisiin kohteisiin. Leader-ryhmät edistävät oman alueensa paikallista kehittämistä ja aktivoivat paikallisia toimijoita – rahoitusta voivat hakea yhteisöt, yhdistykset ja pienet yritykset.