Paikalliskehittämistä tehdään verkostossa

Suomi on kylätoiminnan ja paikallisen kehittämisen uranuurtaja Euroopan tasolla. Toiminta pohjautuu Suomen maaseutupoliittiseen järjestelmään, jonka osana ovat Suomen Kylät ry, Leader-ryhmät, maakunnalliset kyläyhdistykset ja yksittäiset kyläyhdistykset. Kylä- ja Leader-toiminta laajentuvat jatkuvasti kaupunkeihin, joissa puhutaan asukastoiminnasta. Suomen Kylät ry:n jäseninä on myös kaupunginosayhdistyksiä, ja osa maakunnallisista kyläyhdistyksistä ja Leader-ryhmistä toimii myös kaupunginosissa. Tässä verkostossa Suomen Kylät ry edustaa paikalliskehittäjiä valtakunnallisella tasolla ja edistää toiminnan tunnettuutta.

Paikallinen kehittäminen vahvistaa osallisuutta ja demokratiaa, synnyttää uusia yrityksiä ja palveluita sekä luo uusia työpaikkoja. Sekä Leader- että kylä- ja kaupunginosatoiminnan ydinajatuksena on innostaa alueen asukkaat kehittämään omaa kotiseutuaan. Samalla luodaan yhteishenkeä, lisätään asukkaiden viihtyvyyttä ja parannetaan omaa elinympäristöä.

Pääset tutustumaan tarkemmin Leader-ryhmien, maakunnallisten kyläyhdistysten ja kaupunginosayhdistysten toimintaan niistä kertovilla sivuilla.