Me miehet -toiminta

Hanke on päättynyt 1.6.2021

Me miehet -toiminta tarjoaa 30-63 vuotiaille maaseudulla asuville miehille vertaisryhmiä, jotka tukevat arjen hallintaa, elämäntapojen kohentamista, yksinäisyyden vähentämistä ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Hankkeessa perustetaan Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueille 30-40 vertaisryhmää. Jokaisella ryhmällä on  1-2 ohjaajan lisäksi 5-8 jäsentä. Ryhmänohjaajina toimivat koulutetaan miesryhmätyöhön. Ryhmien sisältö muokkautuu osallistujien mielenkiinnon mukaan, ohjelmassa voi olla esimerkiksi ulkoilua, liikuntaa, ruuanlaittoa, kalastusta, talkootöitä, kulttuuria ja muita harrastuksia. Toiminnan kautta ja sen ohessa on helpompi  keskustella myös niistä teemoista jotka nousevat ryhmäläisten omista  elämäntilanteista: työllistyminen, terveysasiat, perhe, arjen hallinta, miehenä oleminen, päihteet.

Työhevosryhmä tositoimissa.

Matalankynnyksen toimintaa miehille

Miesryhmät toimivat matalan kynnyksen periaatteella. Tärkeää on luottamuksellisuus, keskinäinen kokemusten vaihtaminen, sosiaalinen vuorovaikutus, monipuolinen yhdessä tekeminen, osaamisen tunnistaminen sekä tarvittaessa jäsenten ohjaaminen eteenpäin eri palveluihin. Ryhmistä muodostuu jäsenilleen vertaistukiverkosto, joka parantaa elämänlaatua ja antaa mahdollisuuksia yhteisöllisyyden kokemiseen. Yleisen hyvinvoinnin lisääntymisen myötä kaikenlainen toimintakyky paranee, ja sen seurauksena myös työkyky kohenee.

Me Miehet -hanke on osa Sosiaali- ja terveysministeriön Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi perustamaa Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa, jonka kohderyhmänä ovat työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun, ja sen rahoittaa STEA.

 

Työtä kaikille – Jobb för alla

Työtä kaikille -hanke on päättynyt 31.12.2021.

Työtä kaikille – Jobb för alla -hanke on päättynyt kolmivuotisen hankekauden loppuessa 31.12.2021. Kaikki yhdistyksien voimassa olevat työsopimukset jatkuvat kuten ennenkin. Palkkatukikäytäntö jatkuu ennallaan vuonna 2022.

 

Työtä kaikille – hankkeessa kyläyhdistykset palkkaavat pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella kyläavustajiksi. Kyläavustajan tehtävänään on auttaa asukkaita arjen askareissa. Näin kyläyhdistys voi omalta osaltaan parantaa alueen työllisyyttä ja samalla luoda tarvittavia paikallispalveluita. Hankehenkilöstö auttaa byrokratiatalkoissa, rekrytoinnissa ja taloushallinnossa.

Kyläavustajan tehtävänä on auttaa erityisesti ikääntyviä kylän asukkaita arjen askareissa niin, että he voivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Kyläavustaja voi samalla tukea kyläyhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa sekä osallistua tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Hyviä kokemuksia on saatu myös työparien toiminnasta.

Työtä kaikille on Uudenmaan TE-toimiston tukema työllisyyspoliittinen hanke. Siinä kyläyhdistykset Uudenmaan alueella palkkaavat pitkäaikaistyöttömiä ja vaikeasti työllistettäviä TE-toimiston asiakkaita. Heidät työllistetään palkkatuella kyläavustajiksi määräaikaiseen työsuhteeseen kyläyhdistyksessä. Hankkeessa asiakkaita ohjataan polutussopimuksen tuella avoimille työmarkkinoille sekä ammatillisesti suuntautuneeseen jatkokoulutukseen. Hanke tukee yhdistyksiä tuttuun tapaan hankehallinnossa ja työnantajavelvoitteissa.

Tarjolla uudenajan naapuriapua ja käytännön hyötytietoa

Kyläavustaja tekee jokamiestason töitä, jotka tukevat kyläläisten arkea. Tällaisia palveluita ovat mm. talonpito, lumityöt, pihatyöt, pienet kunnostustyöt, asiointi, siivoaminen, puiden pilkkominen ja lumityöt. Kyläavustaja ei kuitenkaan tee luvanvaraisia töitä. Työ ei myöskään kilpaile yksityisen yritystoiminnan kanssa. Kyläavustajan toimenkuva luodaan yksilöllisesti osaamisen ja paikallisten tarpeiden mukaan Kyläavustajalta voi myös kysyä energiasäästövinkkejä, sillä kyläavustaja välittää tietoja Motiva Oy:n kuluttajien energianeuvonnasta.

Kyläyhdistyksellä on yleensä runsaasti kyläsuunnitelmaan kirjattuja yhteisiä tehtäviä kyläavustajalle. Tilaisuuksien järjestelyissä riittää tehtävää ja kyläyhdistyksellä onkin paljon monipuolista toimintaa. Useissa kylissä ja kaupunginosissa on vilkas yhdistystoiminta ja kyläyhdistykset tekevät yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö ja oma kylätalo ovatkin kyläyhdistyksen vahvuuksia työllistämishankkeessa.

 

Maaseutupolitiikan neuvoston Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto

Suomen Kylät ry on yhtenä toteuttajana Maaseutupolitiikan neuvoston Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkostohankkeessa, lyhyemmin Kahvee-verkostossa. Verkosto toimii osana Maaseutupolitiikan neuvostoa ja edistää oman toimialueensa maaseutupoliittisia aloitteita. Muut toteuttajat ovat Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos, Joensuun kampus (UEF/KTL, hallinnoija) ja Suomen kuntaliitto.

Verkoston strategiset painopisteet 2017–2019:

Verkostohanke toteuttaa Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman Osallisuus ja lähidemokratia sekä Asuminen ja palvelut -toimen­pideko­ko­nai­suuksia, toimii osana Maaseutupolitiikan neuvostoa (MANE) ja vie eteenpäin ajankohtaisia maaseutupoliittisia kehittämisaloitteita ja poliittisia aloitteita. Lisäksi työhön kuuluu nopea reagointi ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin (lausuntopyynnöt, selvitykset, työpajat jne.).

Verkoston keskeiset sisällölliset tavoitteet ovat:

1) sote-uudistukseen liittyviin kysymyksiin reagoiminen maaseutualueiden näkökulmasta,
2) yhdenvertaisuuden ja rakenteellisen eriarvoisuuden haasteisiin liittyvät tehtävät,
3) kansalaistoiminnan ja maaseudun aktiivisuuden vahvistaminen sekä
4) edustuksellisen ja suoran demokratian kehittäminen.

Ohjausryhmä:

Verkostossa on 17 asiantuntijajäsentä (kansanedustajia, THL, AVI, VM, OKM, Sokra, KANE, Suomen lähikoulut, Pohjois-Savon kylät, lapsiasianvaltuutettu, Kansalaisareena, sosiaaliturvayhdistys, sosiaalialan osaamiskeskus yms.)