Eduskunnan kylätoimintaverkosto

Eduskunnan kylätoimintaverkosto on perustettu 18.4.2017. Verkoston tarkoituksena on tukea kylätoiminnan ja lainsäätäjien välistä vuoropuhelua, yhteistyötä, verkostoitumista ja toimintaa sekä lisätä yleistä tietämystä kylätoiminnasta ja sen merkityksestä. Verkoston jäseniksi voivat liittyä kansanedustajat ja vakituisesti tai osa-aikaisesti eduskunnan henkilöstöön kuuluvat, jotka ovat kiinnostuneita verkoston toiminnasta ja hyväksyvät sen tarkoituksen. Toimintakausi on vaalikausi. Verkoston tuki- ja taustaorganisaationa toimii Suomen Kylät ry.

Verkosto kokoontuu teemoitettuihin tapaamisiin noin neljä kertaa vuodessa. Tapaamisiin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita, asiantuntijaorganisaatioita ja toimijoita. Verkosto voi järjestää keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia, kursseja ja retkiä. Verkosto laatii kannanottoja kansanedustajille, ministereille ja medialle sekä vaikuttaa eri tavoin yleiseen tietämykseen kylätoiminnasta sekä sen kehittymiseen yhteiskunnallisesti merkittäväksi toiminnaksi. Katso verkoston säännöt tästä.

Jäseniä yli puoluerajojen

Eduskunnan kylätoimintaverkoston toinen toimikausi käynnistyi syyskuussa 2019 pidetyssä kokouksessa, jossa verkoston puheenjohtajana valittiin jatkamaan Katja Hänninen (vas.) ja varapuheenjohtajaksi Antti Rantakangas (kesk.). Kokouksessa 4.3.2020 uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Arto Pirttilahti (kesk). Verkoston sihteerinä toimii Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n toiminnanjohtaja, Suomen Kylät ry:n vpj Esa Aunola. Jäseniä verkostossa on kaikkiaan 32:

Katja Hänninen (vas) pj

Jari Myllykoski (vas)

Juha Pylväs (kesk)

Petri Honkonen (kesk)

Mikko Kinnunen (kesk)

Arto Pirttilahti (kesk) vpj

Katri Kulmuni (kesk)

Antti Kurvinen (kesk.)

Tuomas Kettunen (kesk)

Ari Torniainen (kesk)

Pekka Aittakumpu (kesk)

Anne Kalmari (kesk)

Eeva-Johanna Eloranta (sdp)

Kimmo Kiljunen (sdp)

Johanna Ojala-Niemelä (sdp)

Paula Werning (sdp)

Piritta Rantanen (sdp)

Anette Karlsson (sdp, ryhmäkanslia)

Antero Laukkanen (kd)

Peter Östman (kd)

Päivi Räsänen (kd)

Sari Essayah (kd)

Heli Järvinen (vihr.)

Mirka Soinikoski (vihr)

Hanna Holopainen (vihr.)

Ritva Elomaa (ps)

Lulu Ranne (ps)

Ville Vähämäki (ps)

Timo Heinonen (kok)

Marko Kilpi (kok)

Anders Norrback (rkp)

Satu Saarikivi (tietopalvelusihteeri)