Taustatietoa Kyläkoutsista:

Kyläkoutsi -osaamista kyliin ja kortteleihin -hanke on maakuntien välinen hanke vuosille 2021-2022. Hankkeessa kartoitetaan maakunnallisten kyläyhdistysten ja leader-ryhmien osaaminen, ja luodaan uuden brändin mukainen yhtenäinen koulutuskokonaisuus.

Vuonna 2021 kartoitetaan koko Suomen kylätoimintakentän koulutustarve ja osaaminen, vuonna 2022 kootaan koulutusmateriaali ja testataan koulutukset testikylillä. Hankkeen tuotokset ovat koulutettujen Kyläkoutsien käytettävissä vuoden 2023 alusta alkaen.

Hanketta toteuttaa Kymenlaakson Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät, SILMU-kylät ja Uudenmaan Kylät ry. Hankkeen rahoittaa Etpähä ry, Päijänne-Leader ry, Pohjois-Kymen Kasvu, Sepra ry, Ykkösakseli ry , Emo ry, Pomoväst ry ja Kehittämisyhdistys SILMU ry.

Toteutettavat materiaalit:
Kylästä kuuluu – Kylien ja korttelien toimiva viestintä  

Toimintaa taloihin! – Yhteisöllisten tilojen monipuoliset käyttömahdollisuudet  

Vapaaehtoistyö kylissä ja kortteleissa – Markkinoi, rekrytoi ja motivoi  

Mistä rahaa toimintaan? – Varainhankinnan kehittäminen kylissä ja kortteleissa  

Digitaidot kylissä ja kortteleissa – Yhdistystoimijoiden digiosaaminen haltuun  

Kyläsuunnitelma – Kylän tai korttelin yhteinen tulevaisuus  

Ideasta toteutukseen – Kehittämistarpeiden hankkeistaminen  

Yhdistystoiminnan ABC – Kylä- ja korttelitoiminnan perusteet  

Vaikuta & verkostoidu – Osallisuuden ja yhteistyön mahdollisuudet kylä- ja korttelitoiminnassa  

Tapahtumatuotanto – Järjestä onnistunut kylä- tai korttelitapahtuma 

 

Lisätietoa

Tiina Västilä

Kyläaktivaattori
0447124208
info@phkylat.fi

 

Bakgrundsinformation om Byacoachning

Byacoachning -expertis till byar och kvarter är ett gemensamt projekt mellan landskapen under åren 2021–2022. Inom projektet utreds landskapens byaföreningars och Leader -gruppernas färdigheter och kunnande. Slutprodukten är en enhetlig utbildningshelhet.

 

Under år 2021 utreddes färdigheter och utbildningsbehov inom hela Finlands byaverksamhet. I år sammanställs utbildningsmaterialet och utbildningarna testas i utvalda byar. Det färdiga Byacoachning -materialet kan användas från början av 2023.

 

Projektet verkställs av Kymenlaakson Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät, SILMU-byar och Nylands Byar rf. För finansieringen står Etpähä ry, Päijänne-Leader ry, Pohjois-Kymen Kasvu, Sepra ry, Ykkösakseli ry, Emo ry, Pomoväst rf ja Utvecklingsförening SILMU rf.

Material som förverkligas:

Vad hörs från byn? – Fungerande kommunikation i byar och kvarter
Mer verksamhet i föreningshusen! –Möjliggör en mångsidig verksamhet i gemensamma utrymmen
Frivilligverksamheten i byar och kvarter – Marknadsför, rekrytera och motivera
Hur kan man få pengar för verksamheten? – Utveckla medelanskaffningen i byar och kvarter
Digitala färdigheter i byar och kvarter – Föreningsverksamma får digital kompetens
Byaplanen – Byns eller kvarterets gemensamma framtid
Från idé till verksamhet – Från utvecklingsbehov till fungerande projektplan
ABC för föreningsaktörer – Grunderna i bya- och kvartersverksamhet
Påverka och skapa nätverk – Deltagande och samarbete i bya- och kvartersverksamhet
Evenemangsproduktion – Ordna en lyckad bya- eller kvarterstillställning

 

Lisätietoa/Mera information:
Li-Marie Santala

Kyläneuvoja

040 158 8038

li-marie.santala(at)silmu.info

SILMU-kylät/SILMU-byar