Työtä kaikille -hanke on päättynyt 31.12.2021.

Työtä kaikille – Jobb för alla -hanke on päättynyt kolmivuotisen hankekauden loppuessa 31.12.2021. Kaikki yhdistyksien voimassa olevat työsopimukset jatkuvat kuten ennenkin. Palkkatukikäytäntö jatkuu ennallaan vuonna 2022.

 

Työtä kaikille – hankkeessa kyläyhdistykset palkkaavat pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella kyläavustajiksi. Kyläavustajan tehtävänään on auttaa asukkaita arjen askareissa. Näin kyläyhdistys voi omalta osaltaan parantaa alueen työllisyyttä ja samalla luoda tarvittavia paikallispalveluita. Hankehenkilöstö auttaa byrokratiatalkoissa, rekrytoinnissa ja taloushallinnossa.

Kyläavustajan tehtävänä on auttaa erityisesti ikääntyviä kylän asukkaita arjen askareissa niin, että he voivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Kyläavustaja voi samalla tukea kyläyhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa sekä osallistua tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Hyviä kokemuksia on saatu myös työparien toiminnasta.

Työtä kaikille on Uudenmaan TE-toimiston tukema työllisyyspoliittinen hanke. Siinä kyläyhdistykset Uudenmaan alueella palkkaavat pitkäaikaistyöttömiä ja vaikeasti työllistettäviä TE-toimiston asiakkaita. Heidät työllistetään palkkatuella kyläavustajiksi määräaikaiseen työsuhteeseen kyläyhdistyksessä. Hankkeessa asiakkaita ohjataan polutussopimuksen tuella avoimille työmarkkinoille sekä ammatillisesti suuntautuneeseen jatkokoulutukseen. Hanke tukee yhdistyksiä tuttuun tapaan hankehallinnossa ja työnantajavelvoitteissa.

Tarjolla uudenajan naapuriapua ja käytännön hyötytietoa

Kyläavustaja tekee jokamiestason töitä, jotka tukevat kyläläisten arkea. Tällaisia palveluita ovat mm. talonpito, lumityöt, pihatyöt, pienet kunnostustyöt, asiointi, siivoaminen, puiden pilkkominen ja lumityöt. Kyläavustaja ei kuitenkaan tee luvanvaraisia töitä. Työ ei myöskään kilpaile yksityisen yritystoiminnan kanssa. Kyläavustajan toimenkuva luodaan yksilöllisesti osaamisen ja paikallisten tarpeiden mukaan Kyläavustajalta voi myös kysyä energiasäästövinkkejä, sillä kyläavustaja välittää tietoja Motiva Oy:n kuluttajien energianeuvonnasta.

Kyläyhdistyksellä on yleensä runsaasti kyläsuunnitelmaan kirjattuja yhteisiä tehtäviä kyläavustajalle. Tilaisuuksien järjestelyissä riittää tehtävää ja kyläyhdistyksellä onkin paljon monipuolista toimintaa. Useissa kylissä ja kaupunginosissa on vilkas yhdistystoiminta ja kyläyhdistykset tekevät yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö ja oma kylätalo ovatkin kyläyhdistyksen vahvuuksia työllistämishankkeessa.

YLE Uutiset aiheesta: Asentajan hommille tuli loppu, nyt Rami Hantula auttaa kylänsä vanhuksia asumaan kotonaan.