Suomen Kylät ry on yhtenä toteuttajana Maaseutupolitiikan neuvoston Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkostohankkeessa, lyhyemmin Kahvee-verkostossa. Verkosto toimii osana Maaseutupolitiikan neuvostoa ja edistää oman toimialueensa maaseutupoliittisia aloitteita. Muut toteuttajat ovat Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos, Joensuun kampus (UEF/KTL, hallinnoija) ja Suomen kuntaliitto.

Verkoston strategiset painopisteet 2017–2019:

Verkostohanke toteuttaa Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman Osallisuus ja lähidemokratia sekä Asuminen ja palvelut -toimen­pideko­ko­nai­suuksia, toimii osana Maaseutupolitiikan neuvostoa (MANE) ja vie eteenpäin ajankohtaisia maaseutupoliittisia kehittämisaloitteita ja poliittisia aloitteita. Lisäksi työhön kuuluu nopea reagointi ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin (lausuntopyynnöt, selvitykset, työpajat jne.).

Verkoston keskeiset sisällölliset tavoitteet ovat:

1) sote-uudistukseen liittyviin kysymyksiin reagoiminen maaseutualueiden näkökulmasta,
2) yhdenvertaisuuden ja rakenteellisen eriarvoisuuden haasteisiin liittyvät tehtävät,
3) kansalaistoiminnan ja maaseudun aktiivisuuden vahvistaminen sekä
4) edustuksellisen ja suoran demokratian kehittäminen.

Ohjausryhmä:

Verkostossa on 17 asiantuntijajäsentä (kansanedustajia, THL, AVI, VM, OKM, Sokra, KANE, Suomen lähikoulut, Pohjois-Savon kylät, lapsiasianvaltuutettu, Kansalaisareena, sosiaaliturvayhdistys, sosiaalialan osaamiskeskus yms.)