Oikein rakennettu ja suunniteltu kiinteistökohtainen jätevesien käsittely pitää omat ja naapurin juomavesikaivot puhtaina, estää lähivesistöjen rehevöitymistä ja pitää tontin hygieenisen tilan hyvänä. Toimiva jätevesijärjestelmä parantaa kiinteistön käyttömukavuutta antaen myös lisäarvoa kiinteistölle.

Jätevesilainsäädäntöä tarkennettiin huhtikuussa 2017. Pohjavesi ja ranta-alueiden kiinteistöillä jätevesijärjestelmien uudistamiseen on aikaa nyt 31.10.2019 asti, ja muilla alueilla jätevesijärjestelmä uudistetaan, kun kiinteistöllä tehdään suurempia luvanvaraisia korjaus ja muutostöitä.

Suomen Kylät ry on ollut toteuttamassa jätevesineuvontaa vuodesta 2011 lähtien. Ympäristöministeriö on rahoittanut vuodesta 2012 alkaen ELY-keskusten kautta Jässi-jätevesineuvontahankkeita Pohjois-Karjalassa ja Imatran seudulla Etelä-Karjalassa. Jässi-jätevesihankkeet ovat tarjonneet haja-asutusalueiden vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille laadukasta, puolueetonta, maksutonta ja ajantasaista jätevesineuvontaa.

Monipuolista neuvontaa paikanpäällä ja tapahtumissa

Jässi-hankkeiden tarjoama neuvonta on hyvin monipuolista. Neuvontaa toteutetaan kiinteistöillä paikan päällä, erilaisissa yleisötapahtumissa, jätevesi-illoissa, puhelimitse ja sähköpostin välityksellä sekä tiedottamalla eri medioissa jätevesien oikeanlaisesta käsittelystä.

Yli 3000 neuvontakäyntiä Pohjois-Karjalassa ja 1500 Imatran seudulla

Kuva: Henna Pirkonen, Päijät-Hämeen kylät ry

Hanketoiminta painottuu kesäaikoina eri kohdekuntien kiinteistökohtaiseen neuvontaan. Kohdealueiksi valitaan yhdessä kuntien ympäristöviranomaisten kanssa vesiensuojelullisesti merkittäviä alueita. Lisäksi yhteistyötä tehdään laajasti myös kuntien ja muiden hankkeiden sekä alueiden kyläyhdistyksien kanssa. Kuuden toimintavuotensa aikana Pohjois-Karjalan Jässi-jätevesihanke on tehnyt yhteensä noin 3 150 kiinteistökohtaista jätevesineuvontakäyntiä. Imatran seudulla on tehty noin 1 530 kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä.

Hanke on järjestänyt yleisneuvontaa neuvontapisteillä ja kyläilloissa. Neuvontapisteitä on järjestetty erilaisissa kesätapahtumissa, messuilla ja toreilla. Jätevesi-iltoja on järjestetty paikallisten kyläyhdistysten kanssa yhteistyössä. Yleisneuvonnan keinoin on Pohjois-Karjalassa tavoitettu noin 2 000 henkilöä ja Imatran seudulla noin 700 henkilöä.

Hankkeen avulla on pystytty neuvomaan vasta vähäistä osaa koko hankealueiden haja-asutusalueen kiinteistöistä, joten neuvontatyölle on varmasti tarvetta jatkossakin!