The Finnish Village Movement Association implemented the ROAD project 1.8.2018-31.1.2020. The project was financed by the Europe for Citizens programme. Find below the event report and the result report.

Final report EfC ROAD events

Result report ROAD

The main event was held in Candás Asturias in November 2019. In addition, to collect rural voices and opinions of rural citizens six thematic events with many subevents were organised.

Translations in Finnish of guiding documents

 

Flag parade at the Estonian Rural Parliament July 2019.

Networking in Candás November 2019.

Commissioner at the Networkx stand April 2019.

Gathering in Candás 6-9 November 2019.

See more at www.europeanruralparliament.com under advocacy and themes

And Gathering data www.erp2019.eu/news

https://www.europeanruralparliament.com/index.php/themes-new/communities-and-volunteering

Find here ROAD advocacy and thematic documents

Advocacy and Gathering activities 

https://www.europeanruralparliament.com/index.php/44-home/services/219-advocacy

www.erp2019.eu/news

Research https://www.europeanruralparliament.com/index.php/themes-new/research

Youth https://www.europeanruralparliament.com/index.php/youth

LEADER-CLLD https://www.europeanruralparliament.com/index.php/themes-new/clld

Local economy: https://www.europeanruralparliament.com/index.php/themes-new/local-economy

UK links: https://www.europeanruralparliament.com/index.php/themes-new/uk-rural-links

 

 

Suomen Kylät ry haki rahoitusta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta maaseudun asukkaan äänen esilletuomiseksi erilaisissa tapahtumissa. Hankerahoituksella toteutettiin kuusi pienempää temaattista osatapahtumaa ja neljäs Eurooppalainen maaseutuparlamentti Espanjassa, Candasin kylässä 6-9.11.2019. ROAD-nimellä kulkenut hanke päättyi vuoden 2019 lopussa.

Erityisesti voidaan mainita nuorisoteema (Latvian maaseutuforumin vetämä), jonka puitteissa järjestettiin toinen Eurooppalainen Nuorten maaseutuparlamentti Candasissa 4-6.11.2019 sekä tutkimusteema, jonka Suomen Kylät ry toteutti. Siinä kehitettiin tutkimusverkostoa ja kerättiin tutkimustietoa maaseudun  asukkaan- ja paikalliskehittämisen näkökulmista. Päätapahtuma oli Ähtärissä 22-23.8.2019 Maaseudun Uusi Aika -yhdistyksen 20-vuotisjuhlaseminaarissa.

Lisäksi hankkeessa laaditiin erilaisia asiakirjoja maaseutuasukkaan näkökulmasta sekä ehdotuksia maaseudun kehittämisohjelmiin ja -politiikkaan. Hankkeen asiakirjat ovat luettavissa ja ladattavissa tämän sivun alaosassa.

Eurooppalainen maaseutuparlamentti – ERP

Maaseutuasukkaan ääni ja politiikkafoorumi. Verkostoitumista, kumppanuutta ja ystävyyttä.

Eurooppalainen maaseutuparlamentti ERP tukee maaseudun ruohonjuuritason toimintaa ja on maaseutuasukkaan ääni- sekä vaikuttamiskanava EU:n ja valtioiden päättäjien suuntaan. ERP-verkostossa on tällä hetkellä 6 euroopanlaajuista kumppania sekä kansallisia yhteisöjärjestöjä 40:ssä maassa Euroopassa. Eurooppalainen maaseutuparlamentti kokoontui ensimmäisen kerran vuonna 2013 Brysselissä. Seuraavat parlamentit pidettiin 2015 Itävallassa Schärdingin kylässä ja 2017 Hollannissa Venhorstin kylässä. Vuoden 2019 Parlamentti järjestetään Candaksen kylässä Espanjassa. Tervetuloa mukaan kasvavaan ja kehittyvään kansainväliseen verkostoon maaseutuasukkaan ja -yhteisöjen elämänlaadun edistämiseksi.

Ääni

ERP kerää tietoa, ideoita, hyviä käytäntöjä ja politiikkaehdotuksia maaseudun asukkailta ympäri Eurooppaa. Kerätty tieto toimii runkona maaseudun ohjelmatyöhön ja lainsäädäntöön liittyvään vaikuttamistyöhön asukkaan hyväksi. Tutkimustuloksia käytetään toiminnan positiivisten sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten esilletuomiseksi. Työkaluina ERP voi käyttää julistuksia, manifestia, keskustelupapereita, politiikkapapereita, muutosesityksiä ja jopa Eurooppalaista kansalaisaloitetta.

Kumppanuus ja Ystävyys

ERP mahdollistaa yhdessä tekemisen ja oppimisen. Verkostossa tapaa samanhenkisiä toimijoita ympäri Eurooppaa ja voi vaihtaa tietoja toiminnan kehittämiseksi tai toteuttaa yhteisiä projekteja.

Verkosto ja teemat

ERP on epävirallinen verkosto, joka toimii kumppaneidensa ehdoilla. Vaikuttamistyön lisäksi ERP järjestää erilaisia aktivoivia haasteita ja/tai kilpailuja eri teemoilla. Erilaisia teemoja voidaan ehdottaa ERP:lle toiminnan kehittämiseksi. Tällä hetkellä toiminnassa on nuorisoteema, joka toteuttaa nuorten Eurooppalaista maaseutuparlamenttia. Uutena teemana vuonna 2019 käynnistyy älykkäät kylät-teema. Koordinoidun teematyön periaatteina ovat yleishyödyllisyys, mahdollisuus osallistua itse toimintaan ja tavoitteena kohdennettu temaattinen vaikuttaminen maaseutuasukkaan hyväksi.

Maaseutuparlamenttitapahtuma:

Eurooppalainen Maaseutuparlamentti järjestetään joka toinen vuosi eri maaseutukohteissa ympäri Eurooppaa. Kaksivuotisen toimintasyklin tulokset esitellään sekä keskustellaan ajankohtaisista maaseutupoliittisista ja -temaattisista asioista niin työryhmissä kuin täysistunnoissa. Tapahtumiin osallistuu säännöllisesti EU:n edustajia sekä ministeritason edustajia kumppanimaista. Tapahtuman tuloksena asukkaiden ääni ja osallistujien mielipiteet muotoutuvat Manifestiin, Julistukseen ja politiikkaehdotuksiin EU:lle ja jäsenvaltioille. Samalla tulevan kaksivuotiskauden työohjelma tarkentuu.

Lisätietoja tapahtumista löydät ERP:n sivuilta.

ROAD-hankkeen dokumentit

ROAD hanke on päättynyt. Alla hankkeen pääasiakirjat ja raportit. Asiakirjoissa on mm. mitä ERP on, maaseutuparlamentin Manifesti, julkilausumia (ERP:n osallistujat sekä nuorison oma) sekä politiikkaehdotuksia sekä maaseudun asukkaille kohdennettua EU-tietoa englanniksi.

 

Raportteja ROAD-hankkeen tapahtumista

Suomen delegaatio vuoden 2017 Eurooppalaisessa maaseutuparlamentissa Hollannin Venhorstissa.